LOL... thanks che have a great day! Blissful Για να δώσετε τη δυνατότητα στη Verizon Media και τους συνεργάτες μας να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, επιλέξτε 'Συμφωνώ' ή επιλέξτε 'Διαχείριση ρυθμίσεων' για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας. Informations sur votre appareil et sur votre connexion Internet, y compris votre adresse IP, Navigation et recherche lors de l’utilisation des sites Web et applications Verizon Media. for me i would have to describe my partner of 6 years as my "soul mate" he is wounderful in every way and i love him so much. He appreciates me for me. Words to Describe Boyfriend. Yes, as a matter of fact - in every imaginable way! Strong LOL.. hahaha i pretty sure you'll feel very secure with huh..whew good luck to both of you girl.. Powerful. haahhahaah, i belive everyone has one we each have someone god intended us to end up with and if we are patiant and dont spend our time on those relationships that clearly arnt working then we are available for when the right man shows up usualy when we least expect it and yours will come, yeah i agree with you,, right now im not looking for that somebody, ill just wait if there is really meant for me, im tired of expecting and waiting .. though im still dating, but no more serious. Answer Save. Hello there, Carrine, nice to see you again. Helpful. 0 0. Only 1 word and answer with the first word that pops into your head. Attractive. Haha. 35 Girls Describe The Perfect Boyfriend In Exactly 5 Words. thanks for the response. Am I missing anything? At this time you may be thinking that you don’t know what word best describes your spouse. 1. What are Words that describe mountains? It you have any question or would like to add on this content, please send us an email. You are in my every thought Striking (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Happy Thanksgiving Messages, Wishes, Greetings and Quotes, Inspirational Christian Good Morning Messages, Positive Monday Morning Quotes to Boost your Motivation, Romantic Love Messages to Make Her Fall in Love, Romantic Love Messages to Make Him Fall in Love, Happy Birthday Wishes for Younger Brother, 25th Wedding Anniversary Wishes and Quotes, Thank You Messages for Colleagues at Work, Short Love Quotes For Him - Beautiful Love Quotes to Tell Him How you Feel, Shining Like the Stars – You Are My Shining Star Quotes, I Miss Your Touch Quotes – Longing For Your Touch, Sweet Love Messages | Best Romantic Love Messages for your Lover, Good Night My Angel Quotes, Messages & Poems. Why do some men become obsessed with women . congratulations for having a gf who's caring. ENjoy![/i]. True or False: Reddit is better than Yahoo Answers ? LOL quite and questionnaire . I describe my love I give it to you You are in my every thought Everything I do, I do it for you. I smile when I think of him, so that's the word. what's something that gives you a chance to roll your eyes? Baby, I love you. By Sylvie Quinn, November 17th 2017. Everything I do, I do it for you, I can see you in my dreams 1 0. Non-judgmental, Passionate He is always doing something random and funny to make people around him smile. my one week boyfriend is old, hahahahah The words to describe your boyfriend can be based on anything from his personality and good looks to what he does for you. My husband is super caring! Love Text Messages, Love SMS & Love Poems. Charming. - Romance - Nairaland. hahahahaa.. psst! Finding the perfect words to describe a man can have its limitations. Lustful Looking for words to describe my love for him? LOL, Well, just one word...it is a little hard to describe him just in one word. When I think of all the words I could use to describe my partner not one of them is all-encompassing so that makes it difficult to choose. Nos partenaires et nous-mêmes stockerons et/ou utiliserons des informations concernant votre appareil, par l’intermédiaire de cookies et de technologies similaires, afin d’afficher des annonces et des contenus personnalisés, de mesurer les audiences et les contenus, d’obtenir des informations sur les audiences et à des fins de développement de produit. Strong, Tall. I can feel you close to me Silicon based. Handsome. maybe he is a man with warm heart and kind mind ,he never hurt other people You are more than a friend Who’s Your 1970s Actor Boyfriend? Show him how much you care. Ok gals describe your Boyfriend in one word and fellas describe your girlfriend in one word? I give it to you by 190 : 1:35am On May 20 , … i think that is why i like him a lot. Hot Lol. With our list of words, the sky is the limit to discovering that just-right phrase. You can follow us on Twitter or facebook. please. He just gets me, really. LOL. Handsome How old are you? But most of all, the 1970s were a great time for good-looking men. Sign up for the Thought Catalog Weekly and get the best stories from the week to your inbox every Friday. But for your simplicity, I will accumulate the most important 5 words in my answer. Robust. 8 years ago. Mine would be "angelic". Fine Looking This is where these 47 positive words come in to place. RE: Describe your boyfriend/fiance/husband in one word? hehehe...I hope he will not read this...lol! Use these words to describe your love for him. Incredible, Insane Favourite answer. pls dont get offended huh? what's something billions of people don't do? Relevance. Well if I’ll be honest then, there are endless lists of words which describe my relationship or in general any relationship. The 1970s were a time for peace signs and polyester, self-discovery and facial hair. but ur not a gay? hmmm!!! Everlasting, Friendly Describe your boyfriend/girlfriend in one word? You can even choose to describe his bad side since nobody is perfect. I don't have girl friends because i am not looking for a girl for only part time so i have friends but i have my own limits to be with them so i may not expect about future. Lovely wow..... sooo sweet katb and its true soul mates do exist as they said. Lv 5. Well, just one word...it is a little hard to describe him just in one word. He wants no one else. I'll have to think about that one. Protective. Enduring Eager LOL! Στοιχεία ελέγχου του ιδιωτικού απορρήτου σας, Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, Δραστηριότητα περιήγησης και αναζήτησης κατά τη χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών της Verizon Media. What do you think of the answers? Divine by Nobody: 12:22am On May 20, 2011 cunumunu. '', whew.. its nice to say that hey my partner is so amazing.. in all means ? One of my favorite things about him is how he can entertain a group of people. Social . please dont tell him about what ive wrote here huh? ... Sign up for the Thought Catalog Weekly and get the best stories from the week to your inbox every Friday. Anonymous. oh carrine... you are so funny.. lol....oh ya.. back to our discussin, my gf was caring. hahahaahaaha. Hhhmmm...describe my boyfriend in one word? He treats me equally always. Devoted you can really tell a person if she/he is happy with his partner thru his words and the way you expressed it.